Friday, December 18, 2009

The Social Networking Handbook :The power of Randomness and Serendipity

The power of The Random and Serendipity.
In business and networking I still meet business people who tell me that they don’t do business beyond a certain city or regional limit. Or that they never connect online with people they don’t know.
This form of shortsightedness never ceases to amaze me. It always leads me to asking these questions which I believe are essential to all businesspeople:
Taking/Getting:
Do I want success? Do I want to excel in what I do? Do I want to be well known for what I do? Do I want Profit?
Giving/Sharing:
Am I in a network so that others besides myself can gain from it?Do I add value to my network? Is the success of others also important to me? Can I connect 2 people to one another without expecting any form of gain?
The 2nd group of questions are not usually answered within 1 second.
Business people who understand that networking is not about what’s in it for me also understand that there’s value in the helping others. They also understand the power of weak ties, random contacts and serendipity. This means that the best chances are often hidden in the folds of coincidence and in those contacts we make and pass on to others. Though you may not need my services or products, and we may be separated by a yawning geographical distance; there are always secondary connections which we can pass on.
Connecting others may not bring you instant financial gratification but you have added value and value leads to (more) social credits and new opportunities. The beauty of value is that it grows cumulatively in ripples that reflect back to you.
The point of the matter is: We should think further than the length of our nose. Think in terms of long term profits.
Refraining from connecting because the other doesn’t operate in your local area or isn’t in your line of immediate interest only limits your possibilities. The larger your network the more possibilities and the more you have to offer to - and receive from others. Serendipity is about coincidentally finding treasure in the least expected way. Coincidence increases the more your surrender to the power of randomness. It doesn’t cost much effort to open up to the unknown. Every encounter carries with it the seeds of opportunity. Look differently, look longer, but please keep looking.(DUTCH VERSION)
De Kracht van Willekeur en Serendipiteit
Vaak kom ik ondernemers tegen die heel resoluut dingen zeggen als: Onder /boven de Ijssel, het Alkmaardemeer, de Afsluitdijk, het Ij, mijn achtertuin doe ik geen zaken en hoef ik dus geen mensen vanuit buiten die gebieden te leren kennen.
Hetzelfde verhaal hoor ik ook online: mensen die ik niet ken accepteer ik niet binnen mijn netwerk. Dit soort kortzichtigheid verbaast me telkens. Het brengt me altijd terug op een aantal basale vragen die gelden voor alle ondernemers:
Nemen/krijgen:
Willen we succes?Willen we excelleren in wat we doen? Willen wij goed bekend staan voor wat we doen ? Willen we omzet/winst?
Geven/Delen:
Ben ik aan het netwerken zodat anderen behalve mezelf er ook beter van worden? Voeg ik waarde toe aan mijn netwerk? Vind ik het succes van een andere ook belangrijk?Kan ik twee mensen in mijn netwerk bij elkaar brengen ook als er voor mij geen geld te verdienen valt?Is mijn doel bij netwerken puur het kijken naar wat er voor mij te halen valt?
Bij de 2e groep vragen begint het “hmmm” en “even denken hoor” vaak op te spelen.
Ondernemers die degelijk beseffen dat een netwerk niet alleen bedoeld is om er zelf alleen beter van te worden beseffen ook dat er een weelde aan waarde zit in het blij maken van anderen door ze te helpen. Ze begrijpen de kracht van de zwakke contacten, het willekeur en serendipiteit . Dit houdt in dat de schatten vaak verborgen zitten in toeval en in de contacten die je weer via via opdoe/doorgeef. Wellicht heb je niets aan mijn diensten/product en omdat ik in (Ik zeg maar wat) Rotterdam zit en jij in Enkhuizen, er niet veel kans is dat wij wat met elkaar kunnen doen. Toch zijn er vast mensen in mijn netwerk die blij kunnen zijn met jouw diensten of andersom en ik kan jullie beide een plezier doen.
Er is geen instant winst voor mij maar ik heb wel waarde gecreëerd; en het mooie van waarde, is dat het resoneert verder dan je neus lang is en neemt cumulatief toe. Ergo: toename aan social credits en nieuwe kansen.
De clue is al verklapt jongens: Handel niet alleen uit eigen (korte termijn) belangen. Iemand weren van mijn netwerk omdat ik alleen lokaal bezig wil zijn of omdat het geen bekende is van mij werkt uiteindelijk beperkend. Hoe groter jouw netwerk hoe meer mogelijkheden voor jezelf en hoe meer waarde je te bieden hebt. Hoe meer waarde je aan jouw netwerk biedt, des te meer waarde je ontvangt. Serendipiteit heeft te maken met het vinden van de schat via het minst verwachte manier: toeval. Toeval neemt toe op het moment dat jij je overgeeft aan de kracht van het willekeur. Het kost geen moeite om je open te stellen voor de onbekende. In elke ontmoeting schuilt er altijd kansen. kijk anders, kijk verder, blijf kijken.

No comments:

Post a Comment