Wednesday, April 22, 2009

Piraterij


Als Africaanse in het rijke Westen wordt ik altijd zo... (een soort van) verlamd als dit soort gebeurtenissen ter sprake komen. Het lijkt alsof men denkt dat er één juiste oplossing is; of dat het om een linneaire aanpak vraagt. Ik ken de klappen van de armoede zweep als geen ander en het woord "overleven" is toch echt anders daar als hier in het Westen. Het zit zo ingewikkeld in elkaar..... Natuurlijk zijn de Piraten geen brave huisvaders die even van 9 to 5 hun oog lappen op doen.Het gaat er kei hard aan toe want ze schuwen geen extreme middelen om hun klussen te klaren. Wat hun motivaties ook mogen zijn, het zijn geen lievertjes. Als men het puur vanuit de overlevings standpunt bekijkt, is het voor hun "eat or be eaten". De uitzichtloosheid is echt niet te vatten in de westerse wereld. Als je sociaal, maatschappelijk en economisch gezien zo laag bij de grond - of misschien wel een laagje onder de grond als de drek van de samenleving zit, komt er op een gegeven moment een bepaald soort nihilisme over je heen. Hoe gek het ook misschien klinkt, is dit een manier om enige macht of zeggenschap te hebben over jouw eigen leven en sterker nog over het leven van de allemachtige, alleshebbende Westeling. Als je vandaag dood gaat of opgepakt wordt, "who cares"? Wat heb je nog te verliezen als je nooit iets heb gehad? Hoe kan je kiezen tussen s..t en nog meer s..t?Ik heb hier geen oordeel over alle betrokken partijen en het zijn er veel, want mijns inziens, doet het er ook niet toe. Mijn deel is maar een poging om een tipje van de sluier te lichten over africaanse niveaus van Westerlingenhaat en collectieve intrinsieke waanhoop.Neem een aantal mannen daar die zo in het leven staan en neem dan een paar slimme Arabieren die ze een kans geven om een deuk te maken in het utopische Westen en zie dan wat een effect dat kan hebben. Ellende trekt altijd ellende aan: Misery loves company.Het oorsprong van dit allemaal reikt veel een veel verder terug dan bij een "dode" regering, of een zee vol westerse nuclear afval stoffen, of uitbuiterij van de eigen rijke landgenoten. Er zijn wereldwijd zware fouten gemaakt en dit is uit eindelijk een gevolg daar van. De zichtbare en onzichtbare piraten moeten inderdaad worden berecht want het zijn echt geen zielige mannen. Het zou ook fijn zijn als er ook de moeite genomen wordt om helemal terug of zijdelings ( zoals ik al eerder zei, het hoeft niet linneaire te zijn) naar de bron te gaan en daar ook duurzame veranderingen aan te brengen. Hier vrees ik dat het een stuk lastiger gaat worden op het moment dat het (misschien) blijkt dat het westen toch niet altijd kosher is geweest in haar handelingen en intenties.Dit doet me zo denken aan de film BABEL van Bradd Pitt en Kate Blanchett. Een klassieke geval van what happens when the worlds of the Haves andthe Have-Nots meet one another. Uiteindelijk is iedereen een slachtoffer; maar waar vallen de klappen van de zweep het hardst?

No comments:

Post a Comment